Reklama

Godinama istražujemo tržište i plasiramo nove proizvode za umjetnike, dizajnere, scenografe, arhitekte, kreatore reklama i mnoge druge. Veliki spektar boja, formata, debljine i tipova materijala može osloboditi velik kreativni potencijal i inspirirati potragu za novim idejama. Tuplex nudi materijale koji se svakodnevno koriste u proizvodnji reklamnih panela, polica, znakova, izlagačkih štandova, dizajna interijera i eksterijera. Veliki segment obuhvaćaju i materijali za digitalnu štampu, dok su površine za projektiranje i LED video ekrani naši najnoviji proizvodi.